Kancelaria Doradztwa Finansowo Gospodarczego Sebastian Tomsia, jest firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług audytowych oraz doradztwa gospodarczego i usług konsultingowych związanych z działalnością gospodarczą i inwestycyjną.

W ramach usługi audytu wewnętrznego oferujemy sporządzanie, na podstawie uprzednio przeprowadzonej analizy ryzyka, rocznych planów audytu wewnętrznego, realizację zadań audytowych oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planów.

Oferujemy świadczenie usług audytu wewnętrznego w zakresie oceny realizacji poszczególnych procesów w danej jednostce, identyfikacji ryzyk z nimi związanych, oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej.

Przeprowadzamy kontrole działalności firmy w zleconych obszarach.

Naszym celem jest, poprzez niezależny i obiektywny audyt, wsparcie kierownictwa w procesie zarządzania i podejmowania decyzji.

Nasze doświadczenie, wyniesione z audytów procesów kontroli wewnętrznej, oferujemy Państwu w postaci następujących usług:

• zaprojektowanie i wdrożenie procesów kontroli wewnętrznej, lub
• przegląd, ocena oraz rekomendacje dotyczące usprawnienia istniejących procesów kontroli wewnętrznej,
• opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur kontroli finansowej,
• pomoc w tworzeniu działów audytu wewnętrznego.

W zależności od Państwa zapotrzebowania, oferujemy pomoc zarówno w zaprojektowaniu i wdrożeniu od podstaw procesów kontroli wewnętrznej, jak też dokonamy przeglądu i oceny funkcjonujących już procesów. Dokonamy dla Państwa analizy i dokumentacji procesów, identyfikacji ryzyk i adresujących je kontroli wewnętrznych, a także przeprowadzimy testy działania tych kontroli. W wyniku tych prac powstaną cenne rekomendacje usprawniające działanie procesów kontroli wewnętrznej.

Możemy również asystować Państwu w organizacji działu audytu wewnętrznego, poprzez opracowanie metodyki i planu funkcjonowania audytu wewnętrznego, poszukiwanie odpowiedniego kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego, jego przeszkolenie oraz wdrożenie w przyszłe prace.

Nasze usługi mają charakter kompleksowy i obejmują doradztwo zarówno na etapie tworzenia i wdrożenia struktury inwestycyjnej, jak również w trakcie jej funkcjonowania lub restrukturyzacji. Adresatami naszych usług są przede wszystkim przedsiębiorcy polscy planujący projekt inwestycyjny.

W ramach swojej działalności współpracujemy z radcami prawnymi i doradcami podatkowymi reprezentującymi wysoki poziom kompetencji i posiadającymi bogate doświadczenie.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności pomoc w planowaniu inwestycji i wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, zakładanie i nabywanie spółek oraz ich bieżącą obsługę, w tym przygotowanie opinii i analiz ekonomicznych i innych.