Nasza kancelaria zapewnia wszechstronną i profesjonalną obsługę zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom.

Gwarantujemy dobrą i praktyczną znajomość:

 • rachunkowości, analizy finansowej, praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenia, wdrażania i egzekwowania polityki kredytowej dla segmentu SME, podejmowania decyzji kredytowych
 • całości procesu kredytowego, w tym zagadnień związanych z metodami oceny ryzyka kredytowego, polityką zabezpieczeń, wczesnego ostrzegania oraz restrukturyzacji
 • zagadnień związanych z produktami finansowania handlu (trade finance): gwarancje, inkasa, kredyt dla nabywcy, różne formy finansowania wierzytelności, w tym forfaiting, faktoring

Dla klientów indywidualnych

 • Szeroko pojęte doradztwo ekonomiczno-prawne
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism
 • Sporządzanie i analiza umów
 • Renegocjonowanie warunków zawartych umów
 • Mediacje z wierzycielami

Dla firm

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskiwania źródeł finansowania zewnętrznego:
  – kredyty związane z działalnością gospodarczą
  – leasing
  – faktoring
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków kredytowych, pism
 • Sporządzanie i analiza umów
 • Sporządzanie biznes planów, analiz finansowych i gospodarczych
 • Renegocjonowanie warunków zawartych umów
 • Mediacje z wierzycielami

Kancelaria oferuje sporządzenie biznes planów, analiz finansowych i gospodarczych na potrzeby kredytu, dotacji, dla inwestora, a także dla potrzeb wewnętrznych firmy np. w celu zbadania opłacalności inwestycji.

Część finansowa Biznes Planu pozwala zauważyć czy dane przedsięwzięcie będzie w przyszłości rentowne i czy firma nie będzie miała, w optymalnych warunkach prowadzonej działalności gospodarczej, problemów z płynnością finansową.

Analiza Finansowa pozwala zobaczyć w jakiej kondycji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo i jakie ma szanse na finansowe powodzenie w przyszłości. Celem sporządzania analiz finansowych jest nie tylko ocena stanu faktycznego finansów firmy czy instytucji, ale również ocena zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wynik finansowy. Analizy finansowe zawarte w Biznes Planach wykorzystują między innymi banki w celu podjęcia decyzji kredytowej.

Analiza finansowa w zależności od potrzeb obejmuje:

 • analizę bilansu
 • analizę rachunku zysków i strat
 • analizę rachunku przepływów pieniężnych
 • wskaźnikową analizę rentowności
  – wskaźniki rentowności sprzedaży
  – wskaźniki rentowności majątku
  – wskaźniki rentowności kapitałów własnych
 • wskaźnikową analizę płynności
  – wskaźniki płynności bieżącej
  – wskaźniki płynności szybkiej
  – wskaźniki płynności podwyższonej
 • wskaźnikową analizę zadłużenia
 • wycenę opłacalności inwestycji:
  – metodą zdyskontowanych korzyści netto z inwestycji (NPV)
  – wewnętrzną stopą zwrotu z inwestycji (IRR)

Serdecznie zapraszamy do współpracy!